ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. Taraflar

1.1. https://teknogoz.com.tr internet sitesinin (bundan böyle "İnternet Sitesi", "Web Sitesi", "Sitemiz" veya "Site" olarak da anılacaktır) faaliyetlerini yürüten, Bahçelievler Mah. Kozalaklı Sk. No:11/4 Pendik/İstanbul adresinde mukim TeknoGöz Bilişim Sistemleri (bundan böyle "Satıcı" veya "TeknoGöz" olarak da anılacaktır).

1.2. https://teknogoz.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, internet kullanıcısının TeknoGöz Bilişim Sistemleri'nin internet sitesi olan https://teknogoz.com.tr'a üyeliği, Site'den faydalanmanın şartlarının belirlenmesi, Site'nin kullanımı, üyelik süreci, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Internet Sitesi'nden satışlara ilişkin diğer hususlarda karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin oluşturulmasıdır.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Siteye üye olurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması gerekmektedir. Üye, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Yasalar önünde doğru olduğunu, Satıcı'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zarara uğraması halinde oluşabilecek tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, siteye üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine ait olup siteye kayıt olurken kullandığı elektronik posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Satıcı'nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde ya da Yasa'lara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Sitenin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Siteye veya sitenin veri tabanına ve site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Siteyi herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye, siteyi kullanırken Yasal Mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.

3.5. İnternet Sitesi'nde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve TeknoGöz'ün bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TeknoGöz'e yöneltilebilecek herhangi bir talepte TeknoGöz ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup , TeknoGöz'ü bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TeknoGöz'ün üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.7. TeknoGöz markası ve logosu, sitenin yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak TeknoGöz tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik TeknoGöz'ün mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili Yasalarca korunmaktadır ve bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye'nin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde TeknoGöz'ün söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır.

3.8. TeknoGöz, sitenin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde alması gereken tedbirleri almış olup bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.9. Üye, TeknoGöz tarafından sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.10. TeknoGöz, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.11. TeknoGöz üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın dilediği zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.12. Taraflar, TeknoGöz'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.13. Üye, ticari elektronik ileti tercihlerini “Hesabım” bölümündeki “Bülten Aboneliği” kısmından yönetebileceğini bildiğini kabul eder.

3.14. TeknoGöz'ün sitede yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda TeknoGöz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda olacaktır.

3.15. TeknoGöz, Fraud (sahtekarlık) şüphesi oluşturan bir siparişi Üye'ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye'nin TeknoGöz'den herhangi bir talepte bulunma hakkı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.16. İnternet sitemize girilen verilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, veri ve işlemin mahiyetine göre TeknoGöz ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak kullanıcı ve ilgili üçüncü şahıs arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

3.17. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3.18. Müşterilerimize ait bilgiler ancak yürürlükte olan mevzuatta yer alan düzenlemelerin öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelerin üye olurken veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler süresiz olarak kayda alınabilir, şirketimiz tarafından saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde üyenin onayı alınmak sureti ile paylaşılabilir ve kullanılabilir.

3.19. Sitenin diğer internet, mobil site ve uygulamalara bağlantı (link) verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

3.20. Müşteri, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

3.21. Sitede yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları şirketimize aittir.

3.22. Ürünlerin iadesi ve değişiminde ilgili sayfalardaki sözleşmelerde yer alan hükümler geçerlidir.

3.23. İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.

3.24. İnternet sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine ürün gönderimi yapılmaktadır (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne gönderim yapılmamaktadır).

3.25. İnternet sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi geçerli olacaktır.

3.26. Online alışveriş ile ilgili her türlü ek bilgi talebiniz, öneri, düzeltme-iyileştirme ve şikayetleriniz için TeknoGöz'e bilgi@teknogoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile satın aldığım tüm ürünler dahil ürün-hizmet alışverişlerime, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerime ve buralardan alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Şirketiniz Teknogöz Bilişim Sistemleri ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerekse 6698 sayılı kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca sözleşmenin ifası, üyelik sözleşmesinin gerekleri ve zaruri meşru menfaatler kapsamında işlenecek olup bunların yanı sıra; genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmem için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, meslek, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, beden verileri, banka hesap bilgileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, web sitesi kullanımınız sonucu toplanan dijital iz verileriniz, kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, ve sair suretler ile işlenebileceğini biliyorum. Kanunun 6. Maddesi kapsamında verilerimin işlenmesi ve yukarıda sayılan verilerimin (yurt içinde-dışında) aktarılması, transferi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkça rıza veriyorum.


5. Elektronik Ticari İleti Gönderim İzni

Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacına, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Teknogöz Bilişim Sistemleri’ne, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkça izin ve onay veriyorum.

Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize "onayınız alındı" vb. bir mesaj gönderebiliriz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler, bilgilendirme mesajları/e-postaları devam eder). Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için bilgi@teknogoz.com.tr mail adresinden TeknoGöz’e başvurabilirsiniz.


6. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya TeknoGöz tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir tazminat ödemeksizin her zaman tek taraflı olarak feshedebilme hakkına haizdir. Taraflar bu hakkın kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


8. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeden doğabilecek olan ihtilaflerde İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


Yukarıdaki esasları ve kuralları Üye olarak benimsiyor, kabul ediyor, anlatılan şartlarda https://teknogoz.com.tr Sitemize üye olmak istiyor ve belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı belirtmek üzere şimdi lütfen üyelik sözleşmesi ve/veya ticari elektronik ileti gönderimlerine ibareler yanındaki kutucuk /kutucukları işaretleyerek üyelik işlemlerinizi tamamlayınız.