Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı


Değerli Müşterilerimiz, 

TeknoGöz Bilişim Sistemleri (TeknoGöz) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimiz olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde Kartal Vergi Dairesi'ne kayıtlı, şirket merkezi Bahçelievler Mah. Kozalaklı Sk. 11/4 Pendik-İstanbul adresinde bulunan Teknogöz Bilişim Sistemleri’dir.

2. Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Web sitemiz üzerinden tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz ve alışverişleriniz, e-bülten üyeliğiniz, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, web sitesi üyelik sözleşmesini imzalamak suretiyle kurduğunuz üyelikler kapsamında elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. TeknoGöz’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette TeknoGöz ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (ad, soyad, (zorunlu) TC kimlik numarası, cinsiyet ve doğum tarihi (zorunlu değil) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,), TeknoGöz faaliyet alanı kapsamında internet mağazamızdan satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, alışveriş zamanı bilgisi, faydalandığınız kampanyaların ve indirimlerin bilgisi, mağaza ziyaretlerinizin kayıtları TeknoGöz tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, alım satım akdinin veya üyelik sözleşmenin kurulması/ifası, üyelik hakkının tesisi, ticari kayıtların oluşturulması hususunun kanunlarda açıkça düzenlenmiş olması ve haklarınıza zarar vermemek koşuluyla zorunlu meşru menfaatlerimiz (tarafınızca paylaşılması halinde cinsiyet ve doğum tarihi bilgisi) kapsamında işlenmektedir.

Her daim konforunuzu sağlamak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde sizinle iletişim kurmak bir başka amacımız, bu sebeple verdiğiniz kişisel bilgiler ışığında kişiye özel pazarlama yapabilmek adına ve elektronik iletişim izninize istinaden de kişisel verilerinizi işliyor, Kanun’dan doğan yükümlülüklerimiz ve işleme amacı ortadan kalkması ile TeknoGöz Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Web Sayfası Üyelik Süreçlerinin Yönetilmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi.

3. Elektronik Ticari İletişim ve İzin

Şayet daha önceden alınmış izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtildiği üzere sizlere elektronik ticari ileti gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizde üyelik alanı başta olmak üzere kişisel veri girişi yapılan alanlarda sizlerin dikkatine sunulan işbu aydınlatma metnini uygun bulduysanız, bu metinde açıklandığı biçimde elektronik ticari iletişim izniniz için ilgili alandaki kutucuğu işaretleyerek Devam tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Vermiş olduğunuz izin/onay’ınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz. Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için “bilgi@teknogoz.com.tr” mail adresinden, posta adresimizden bize başvurabilirsiniz.

4. Verilerin Paylaşımı

Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Web sitemiz, mobil web sitemiz üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından hukuka uygun biçimde çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar, hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TeknoGöz sorumlu değildir.

5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; https://teknogoz.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TeknoGöz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda ve Veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) TeknoGöz’e daha önce bildirilen ve TeknoGöz’ün sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde TeknoGöz’e iletmeniz durumunda TeknoGöz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TeknoGöz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak sizlerin;

         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.


Saygılarımızla.


Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için https://teknogoz.com.tr web sitesinde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI sayfasını inceleyebilirsiniz.

TeknoGöz Bilişim Sistemleri 

Pendik-İstanbul/Türkiye

Web / müşteri başvuruları için e-posta adresi : bilgi@teknogoz.com.tr